Úvodní strana

Profil oboru


Mendelova univerzita v Brně

Obor Finance a investiční management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně je navazující magisterský obor (titul Ing.) zaměřený na komplexní oblast financí a investičního rozhodování, zejména na investiční procesy a finanční řízení ve finančních institucích, podnikové sféře a veřejné správě. Jedná se o obor, který reálně přináší praxi do studia na vysoké škole. To z důvodu, že se na jeho realizaci podílí pět významných finančních institucí.

Nízké propojení teorie a praxe bývá často uváděna jako slabá stránka českého vysokého školství a obor Finance a investiční management byl založen právě z důvodu, aby nabídl alternativu. Studenti oboru tak řeší ve výuce praktické problémy či v rámci desítek hodin jim přednáší odborníci z praxe. Spojení jejich diplomových prací s praxí je pak samozřejmostí.

Klíčovými oblastmi v rámci povinných předmětů oboru jsou finanční a kapitálové trhy, řízení bank, řízení pojišťoven, investiční management, mezinárodní finance, investiční záměry a inovační management či měnová integrace.

Díky modulárnímu systému studia na Provozně ekonomické fakultě, kdy si student povinně volí specializaci prohlubující či rozšiřující jeho zaměření, může být jeho další zaměření také na podnikové finance, finanční řízení a oceňování podniku či i do účetní a daňové oblasti.

Uplatnění tak absolvent tohoto oboru nachází nejen ve finanční oblasti, zejména ve finančních institucích, ale i podnikové sféře či veřejné správě. Typickými pracovními pozicemi absolventů oboru jsou pak např. vedoucí pracovníci či finanční a ekonomičtí analytici ve finančních institucích, finanční manažeři a ředitelé v podnikové sféře či veřejné správě, apod.

Obor Finance a investiční management je tak oborem, který je určen pro každého zájemce o studium v oblasti financí.

Mezi garantující finanční instituce patří UniCredit Bank (za bankovní sektor), Aegon Penzijní společnost a Aegon Pojišťovna (za sektor pojišťovnictví a penzijního spoření), Amundi Asset Management (za sektor investic), AXA (participující na obou předchozích sektorech) a Partners Financial Services (za sektor finančního poradenství).

Na přímé výuce se dále podílejí odborníci z České spořitelny se zaměřením na financování investičních záměrů. Problematika fúzí a akvizic je studentům podána praktickým způsobem specialisty z Redbaenk. Experti z investiční skupiny Jet Investment se potom zaměřují na oblast private equity.