Úvodní strana

Státní závěrečná zkouška


Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce s tématem úzce provázaným s oborem Finance a investiční management, a dále z následujících tří odborných předmětů odpovídajících třem základním úrovním předmětů oboru:

Předmět I: Hospodářská politika
Okruhy tohoto předmětu jsou vymezeny zejména předměty Makroekonomie II, Hospodářská politika II a Veřejné finance II.

Předmět II: Finance a investiční management
Okruhy tohoto předmětu jsou vymezeny zejména předměty Bankovnictví II, Pojišťovnictví II, Mezinárodní finance a Mezinárodní investiční management.

Předmět III: Specializace
Okruhy tohoto předmětu jsou vymezeny zejména povinnými předměty zvolené specializace.