Úvodní strana > Fotogalerie > Bankovnictví II: Úrokové riziko a riziko likvidity

Bankovnictví II: Úrokové riziko a riziko likvidity

Přednášku na téma úrokové riziko a riziko likvidity vedli experti z UniCredit Bank, a to Ing. Michal Papež, Head of Market Risk Monitoring a Ing. Jiří Houška, Head of Assets and Liabilities Management. Přednáška se zabývala například přístupy k měření úrokového rizika včetně praktických ukázek metod na ilustrativních případech či identifikací využitelných datových zdrojů při uplatnění tržních přístupů k řízení úrokového rizika. Rovněž se přednáška věnovala měření a posuzování likviditního rizika z hlediska časového horizontu se zaměřením na ukazatele likvidity a formy stanovení limitů likvidity, vše na konkrétních příkladech

[fotografie]
[fotografie]
[fotografie]
[fotografie]
[fotografie]
[fotografie]