Úvodní strana > Partneři > Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně


Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně byla založena již v roce 1959 a je tak jednou z prvních ekonomických fakult na Moravě, na kterou se ročně hlásí přes 5500 uchazečů, jejichž počet stále narůstá. Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. Před více než deseti lety bylo studium rozšířeno o informatické obory. Absolventi PEF nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, v evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Výuka je koncipována tak, aby byla především dobře využitelná v praxi a zvýšila tak kvalitu absolventů a jejich uplatnění. Život na fakultě se odehrává v novém pavilonu Q, který získal ocenění Nejlepší budova roku 2005. Tato moderní budova je plně klimatizovaná, posluchárny jsou vybaveny nejmodernější multimediální technikou a učebny nabízejí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím.

O studium na PEF je stále větší zájem, jak potvrzují statistiky přijímacích zkoušek u ekonomických fakult v Brně během posledních let. Fakulta také získala v roce 2010 ocenění „nejlepší ekonomická fakulta na Moravě“ a třetí v celé ČR (v žebříčku Nejlepší vysoké školy v ČR). Tomuto hodnocení také odpovídá vysoká míra uplatnění absolventů: Více než 97 % absolventů si do 6 měsíců od ukončení studia najde kvalifikovanou práci v oboru.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc. děkanka Provozně ekonomické fakulty

Jana Stávková

Propojení výuky a výzkumu s potřebami praxe je dlouhodobou prioritou PEF.

Podnět pro vznik nového oboru vzešel z potřeb trhu práce, kde se projevuje poptávka po kvalitních absolventech s jak teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednostmi v oblasti finančních a kapitálových trhů .

Obor Finance a investiční management je výsledkem několikaleté práce a řeší problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblasti finančních trhů.