Úvodní strana

UniCredit Bank


Unicredit Bank Czech Republic a. s. je silná a výkonná evropská banka s dominantním postavením ve střední a východní Evropě, která zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 2007 integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů HVB Bank a Živnostenské banky.

UniCredit Bank Czech Republic a. s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Bance se daří plnit postupné cíle v oblasti retailového bankovnictví, a stejně tak si dlouhodobě drží kvalitu a s ní související růstovou pozici v oblasti firemního bankovnictví. Výraznou pozornost věnuje svojí nabídkou produktů a služeb také segmentu tzv. svobodných povolání. Zákazníci UniCredit Bank mají od roku 2007 možnost využívat nabídku služeb pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank. V oblasti retailového bankovnictví sehrává významnou roli například ve sféře hypotečních úvěrů, kreditních karet nebo produktů nabízejících investiční příležitosti.

UniCredit Bank Czech Republic a. s. v současné době disponuje celkem 70 pobočkami, mezi které od roku 2010 patří také obchodní místa franšízového typu. Bilanční suma banky k 31. 9. 2010 byla 257,4 mld. CZK, čímž se banka řadí na čtvrté místo v České republice.

Proč obor Finance a investiční management podporuje UniCredit Bank?

Naše banka poskytuje již několik let komplexní program péče o rozvoj mladých talentovaných lidí.

Právě zahajovaná spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně je dalším krokem k ještě většímu prohloubení aktivní komunikace mezi bankou a akademickým světem. Mladých lidí a jejich talentu si velice vážíme a jsme přesvědčeni, že naše banka může mladým lidem nabídnout jejich další osobnostní růst. Úspěchy současných projektů nám dodávají do dalších projektů optimismus.