Úvodní strana

Amundi Asset Management


Po spojení společnosti Amundi se společností Pioneer Investment management došlo k vytvoření jedničky v Evropě s rozšířenou nabídkou aktivního a pasivního managementu, ale i s možností alternativních či reálných investic.

Globální klientská základna s více než 100 miliony retailových, institucionálních a firemních klientů odráží schopnost skupiny Amundi získat si důvěru širokého spektra privátních i veřejných investorů na celém světě.

Skupina Amundi spoléhá na své rozsáhlé zkušenosti a úzké vazby se světovými manažery, distribučními platformami a retailovými sítěmi v Evropě, asijsko-tichomořském regionu a Severní Americe. To nám umožňuje nabídnout klientům produkty vytvořené na míru i inovativní služby a přinášet přidanou hodnotu v investičním poradenství v souladu s potřebami a rizikovými profily retailových klientů.

Hluboká znalost investičního prostředí v oblasti pasivních i aktivních strategií zahrnující: aktivní dluhopisová, akciová a multi-asset portfolia zaměřená na generování alfy (snaha překonat index), nejmodernější kvantitativní modely (smart beta a faktorové analýzy), reálná aktiva (nemovitosti, private equity, private debt, infrastrukturní projekty), poradenství a další služby...

Ing. Petr Šimčák, CFA, deputy head of sales

Petr Šimčák

Spolupráce firem a vysokých škol je oboustranně prospěšná. Studenti mohou lépe provázat akademické vzdělání s reálnou praxí a firmy získají v budoucnu lépe připravené absolventy. Pioneer Investments působí na trhu již od roku 1928 a podpora hodnotných dlouhodobých projektů je součástí kultury firmy.