Úvodní strana

Přípravný kurz k přijímací zkoušce


Z důvodu, že o navazující magisterské obory na PEF MENDELU v Brně bývá vysoký zájem, je pro přijímací zkoušku na obor Finance a investiční management pořádán přípravný kurz. Cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Kurz je vhodný zejména pro ty zájemce, kteří absolvovali částečně odlišně tématicky zaměřené bakalářské studium nebo toto studium absolvovali již před delší dobou.

Přípravný kurz se bude skládat z tématických oblastí přijímací zkoušky a bude probíhat ve dvoudenním soustředění (pátek a sobota), a to 24.-25. května 2019. Celkově se bude jednat o 16 hodin přímé výuky. V pátek i v sobotu v rámci každého dne soustředění budou vždy probíhat 4 hodiny dopolední a 4 hodiny odpolední výuky s přestávkou na oběd.

Literatura, která bude v kurzu používána, bude pro přihlášené účastníky zveřejněna v předstihu před zahájením kurzu.

Cena kurzu: 990 Kč vč. DPH

Termín přihlášek pro přípravný kurz je do 24. května 2019. Příhlásit se lze pomocí přihlašovacího formuláře.


Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 3. června do 7. června 2019 z předmětů souvisejících s tematickým zaměřením kurzu. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně a oznámen písemnou formou v dostatečném předstihu. Zkouška má podobu elektronických testů. Každému uchazeči jsou vygenerovány individuální testy, které jsou okamžitě po odevzdání vyhodnoceny.

Bližší informace o přípravném kurzu včetně přihlášky naleznete zde.