Úvodní strana

Přípravný kurz k přijímací zkoušce


Z důvodu, že o navazující magisterské obory na PEF MENDELU v Brně bývá vysoký zájem, je pro přijímací zkoušku na obor Finance a investiční management pořádán přípravný kurz. Cílem tohoto kurzu je kvalitně připravit zájemce na přijímací zkoušku a podstatně tak zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí, a to i v souvislosti s rostoucími požadavky na výběrovost navazujícího magisterského studia.

Kurz je vhodný zejména pro ty zájemce, kteří absolvovali částečně odlišně tématicky zaměřené bakalářské studium nebo toto studium absolvovali již před delší dobou.

Přípravný kurz se bude skládat z tématických oblastí přijímací zkoušky, tzn. z okruhů Makroekonomie, a bude probíhat ve dvoudenním soustředění (pátek a sobota), a to 19. a 20. května 2017. Celkově se bude jednat o 16 hodin přímé výuky. V pátek i v sobotu v rámci každého dne soustředění budou vždy probíhat 4 hodiny dopolední a 4 hodiny odpolední výuky s přestávkou na oběd.

Literatura, která bude v kurzu používána, bude pro přihlášené účastníky zveřejněna v předstihu před zahájením kurzu.

Cena kurzu: 990 Kč vč. DPH

Termín přihlášek do přípravného kurzu: 19. května 2017.


Bližší informace o přípravném kurzu včetně přihlášky naleznete zde.