Finance a investiční management (FIM)

Moderní obor, který propojuje teorii s praxí

Navazující magisterský studijní obor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

CO TI OBOR PŘINESE?
  1. Uplatnění v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a v investičních či penzijních společnostech,
  2. Úzké propojení akademického světa s významnými finančními institucemi,
  3. Možnost praxe ve firmách z oboru,
  4. Výuku zastoupenou odborníky z partnerských institucí,psaní diplomové práce u finančních institucí a mnoho dalšího.
Jak se k nám přihlásit?

Přihlášky do studia se zahájením v zimním semestru 2022 možno podávat do 15. května 2022. Přijímací zkoušky od 23. května do 3. června 2022. Žádosti o osvobození od přijímací zkoušky do 15. května 2022 (studenti fakulty mohou podat žádost přes kontaktní centrum v UIS).

Více informací zde: Navazující magisterské studium na PEF MENDELU.

Studium není spojeno se školným (studium probíhá na veřejné vysoké škole).

Garant studijního oboru FIM pro časopis trend watcher

Pan docent Kapounek, vedoucí Ústavu financí a garant studijního oboru FIM hovoří na aktuální téma investování do „meme stocks“

Link na článek: https://fb.me/e/33Dwq418F 

Co o našem oboru řekli studenti?

Výběr z ankety spokojenosti mezi studenty oboru Finance a investiční management.

Závěr letního semestru, červen 2022.

Zajímavé přednášky lidí z praxe – standardní součást výuky

Poslední přednáška v letním semestru: private-equity a životní cyklus firmy

10. květen, PEF MENDELU

Studenti oboru mají ve velké oblibě pravidelné vstupy expertů z praxe, který výuku obohatí svými osobním náhledem a praktickými zkušenostmi.

Na poslední přednášce v letním semestru vystoupil pan Radek Schmied, který v roce 2001 získal doktorát z oboru finance na Provozně ekonomické fakultě MENDELU.

V současnosti je partnerem ve společnosti IMAP REDBAENK. V posledních letech působí v oblasti fúzí a akvizic, financování a oceňování podniků a projektů napříč celým spektrem průmyslových oborů.

Link na událost na FB: facebook.com/events/732988474495847

SOUČÁSTÍ studia na FIM je příprava na mezinárodní zkoušky CFA (a to bezplatně)

CFA certfikát (Chartered Financial Analyst®) je prestižní mezinárodně uznávané vzdělání v oblasti finanční analýzy a investic

Studenti oboru Finance a investiční management (FIM) mají studium CFA (Chartered Financial Analyst®) zdarma.

Část stipendia hradí CFA institut a zbytek Ústav Financí PEF MENDELU.

Ústav financí PEF MENDELU disponuje akreditací opravňující k přípravě na zkoušky CFA.

Úspěch studentů FIM u této uznávané mezinárodní zkoušky souvisí s tím, že obor Finance a investiční management pokrývá více než 80 % požadavků k získání certifikátu. To zásadně usnadňuje studentům přípravu.

Více informací rád poskytne garant oboru FIM, Svatopluk Kapounek, kontakt: kapounek@mendelu.cz