Úvodní strana

Banner Facebook FIM PEF


Finance a investiční management


Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a společnosti Partners Financial Services, UniCredit Bank, Aegon Penzijní společnost, Aegon Pojišťovna, Pioneer Investments a AXA vám představují svým úzkým propojením s praxí unikátní dvouletý navazující magisterský studijní obor Finance a investiční management v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa.

CFA FIM PEF

Přihlášky do studia tohoto oboru se zahájením v ZÁŘÍ 2019 je pro prezenční formu studia možno podávat do 10. dubna 2019 prostřednictvím aplikace Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně. Z důvodu, že studium probíhá na veřejné vysoké škole, není spojeno se školným. Projekt byl stručně představen také na Mendelově fóru za účasti zástupců z top managementu všech participujících institucí.

V čem je obor výjimečný:

 • velmi úzké propojení akademického světa a významných finančních institucí,
 • vysoký podíl partnerských institucí na výuce,
 • předání jedinečného praktického know-how,
 • možnost praxe u finančních institucí,
 • možnost diplomových prací u finančních institucí,
 • poskytnutí datové a materiální podpory od partnerů,
 • zaměření na finanční trhy, podnikové i veřejné finance.

Kde naleznou absolventi uplatnění:

 • Banky a pojišťovny
 • Investiční a penzijní společnosti
 • Finančně poradenské společnosti
 • Makléřské a brokerské společnosti
 • Finanční a investiční oddělení v podnikové sféře
 • Finanční a investiční oddělení ve veřejné sféře

Seznam pořádaných akcí

Ke stažení

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • e-mail: studijni@pef.mendelu.cz
 • web fakulty: http://www.pef.mendelu.cz